Arkel

Item: Gebouwen, Sub item: Interieur Ned. Herv. Kerk, Plaats: Arkel,  Jaar: 1955, Verhaallijn: geen,  Kaart: Arkel-1

Item: Gebouwen, Sub item: Interieur Ned. Herv. Kerk, Plaats: Arkel,  Jaar: 1953, Verhaallijn: geen,  Kaart: Arkel-2