Westzaan(NH)

Op deze pagina staan Oude Ansichtkaarten uit Westzaan met Unieke tijdsmomenten en Bezienswaardigheden van Vroeger. De Kerkbuurt, Dorpsgezicht, de Noorder Vermaning, de Ned. Herv. Kerk, 

Item: Straatzicht, Sub item: Kerkbuurt, Plaats: Westzaan, Jaar:1962, Verhaallijn: Geen, Kaart: Westzaan-1

Item: Stadsgezicht, Gebouwen, Sub item: Dorpsgezicht, Plaats: Westzaan, Jaar: 1963, Verhaallijn: Geen, Kaart: Westzaan-2

Item: Gebouwen, Sub item: Geref. Gemeente De Noorder Vermaning, Westzaan, Jaar: 19661, Verhaallijn: Geen, Kaart: Westzaan-3

Item: Gebouwen: Sub item: Ned. Herv. Kerk, Plaats: Westzaan,  Jaar: 1963, verhaallijn: Geen, Kaart: Westzaan-4

Item: Gebouwen: Sub item: Ned. Herv. Kerk, Plaats: Westzaan,  Jaar: 1963, verhaallijn: Geen, Kaart: Westzaan-5

Item: Gebouwen: Sub item: Raadhuis, Plaats: Westzaan,  Jaar: 1967, verhaallijn: Geen, Kaart: Westzaan-6