Oorlog 1940-145. Der Einladung, de Dagvaarding om te verschijnen voor de hoorzitting, de Aanklacht der Ladung.

De Aanklacht stond eigenlijk allemaal al vast volgens de Corrupte Duitsers, maar gezien de rechtspraak moet er een hoorzitting gehouden worden en kunnen de verdachte hun zegje doen.

(1)  Originele Anklagegeschrift

De Namen en Personalia  van  de van verdachten. 

(3)Wij hebben een klein gedeelte voor jullie vertaald na onze inzicht en taalkennis.

De beste vertaling staat in het Relaas over de Marinus Spronk verzetsstrijdersgroep.

Opa en de anderen werden aangeklaagd omdat ze in 1943 in Gorinchem een geheime verzetsgroep in het leven hebben geroepen/gesticht of er aan hebben deelgenomen of hebben gesteund. 2. Ook hebben de aangeklaagde zich niet gehouden aan de Wapen verordening t.a.v. Vuurwapens, Munitie en Springstoffen.

Maar ook het hebben en verspreiden van verzetskranten werd zwaar mee gewogen. 1. De verdachte de Bie heeft ook Duits vijandige bladen verspreid en als Postbode heeft hij poststukken in zijn functie die als vertrouwd waren laten verdwijnen.

De Straf daden zoals genoemd die hij pleegde (de brieven laten verdwijnen) waren bedoeld voor de openbare orde en veiligheid  voor het in gevaar brengen van het  openbare leven  in de bezette Nederlandse gebieden.

3. De Verdachten van de Water en Monshouwer hebben in Almkerk in 1943 door uitgave van Voedselbonnen gegeven aan onderduikers  door indirect tegen de regels in te gaan van het bezettingsleger... verder naar (4)

(4) De verdachte van de Water heeft ook heeft ook Duitse vijandige bladen in bezit gehad, strafbaar naar aanleidingen van zie de punten van vonnis. De verdachte de Jonge, Koch, de Wijs, Langhorst, Meijer, van Stam, Mik, van Colthoff, Steehouwer, Olivier, Buiteman, Post en de Jongh hebben in Gorinchem in 1943 Duitse vijandige bladen in bezit gehad. Straf feit artikel: zie punten, belastbare resultaten  verkregen  door navraag-onderzoek.

De verdachte Spronk heeft in 1943 een persoon van de Duitse Politie niet aangeven hoewel hij wist dat deze een misdaad tegen de bezettingsmacht  voor had. 

Bewijslast door de verdachte te horen en door de Uitkomst en reële onderzoek resultaten door navraag.   

In het jaar 1943 waren van de illegale CPN (verzetsgroep) in verschillende delen van Nederland actief geworden sabotage groepen werden opgericht. Hun verbindingspersonen zochten contacten met geschikte mensen in andere dorpen-plaatsen om ook hier Sabotage groepen op te zetten met mensen die elkaar konden en de zelfde mening hadden en een vijandige instelling hadden tegen de Bezettingsmacht. 

De Handelaar Spronk uit Gorinchem was zo dus met de verbindingspersonen van de CPN in contact gekomen. Spronk verspreide in Gorinchem sinds 2 jaar Haat Bladen en folders, die hij regelmatig  in grote aantallen heeft ontvangen. Maar na korte tijd wierf hij helpers voor het verspreiden en een vaste klantenkring. Meerdere afnemers betaalde veelbetekenende bijdrage voor de haatbladen en droegen bij aan de ondersteuning  van de Geheime verbinding door de vrijwillige  bijdrage. Spronk zorgde ook voor.... zie document 5

(5) Spronk zorgde ook voor mogelijke onderduikadressen voor de ondergedoken personen en vervalste persoonsbewijzen. Hij leidde de Geheime verzetsgroep onder de schuilnaam  Koos en Marietje, die banden had en intrede deed bij De CPN en waaruit een verbond ontstond van een actieve Sabotagegroep. Met Hulp van Marietje kwam sprong in het bezit van . Zie verder het Relaas van de Marinus Spronk verzetsgroep. 

(6) 

(7)

(8) 

(9) 

(10) 

(11)

(12)